Portfolio > Interwoven 2008- 2012

detail of  Sublime Birthing
Sublime Birthing, detail
2012

Detail of stitching on Sublime Birthing