Portfolio > Pollination 2013 - on going

Golden Ratio Monarch Medallion
Golden Ratio Monarch Medallion
archival print on metal disc
30" x 30"
2022